Hát lễ Chúa nhật : 5:00pmTập hát: 4:00pm (Trước Thánh lễ) 6:15pm ( Sau Thánh Lễ )A. Đức : 214-534-4362
*

*

*

*

*

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpGiáo Phận Dallas, Garland, Texas

* Bản Đồ tới Giáo Xứ * Giáo Xứ Homepage 

Lịch Sử Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Garland also , Texas

*

Lịch Sử Giáo Xứ

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đầu tiên thành hình ở Dallas là Cộng Đoàn Thánh Phêrô, execute Cha Phan Đình Cho quản nhiệm (1975-1978). Năm 1978, Cha Philipphê Huỳnh Tòa đến thay thế Cha Phan Đình Cho.

You are watching: Giao xu duc me hang cuu giup

Tháng 3 năm 1989, Đức Giám Mục Thomas Techoepe (Ngài đã về hưu năm 1990) cho phép dâng Thánh Lễ Việt Nam tại nhà thờ Mary Immaculate ở Carrollton (sau này trở thành Giáo Xứ Thánh Tâm), và tại trung tâm Knights Columbus ở Garland (sau này trở thành Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp).

Tháng 10/1991, Toà Giám Mục bổ nhiệm Cha Nguyễn Huy Tưởng thay thế Cha Tống Thiện Liên (Cha Liên được chuyển đến Cộng Đoàn Thánh Phêrô).

Giữa năm 1998, Cha Giusage Trịnh Đức Hòa đi học ở Rôma, Cha Đaminh Đinh Minh Hải (thuộc Dòng Chúa Cứu Thế) được cử thay thế Cha Trịnh Đức Hòa làm Cha Phó Xứ.

See more: Is There Gold In Tennessee ? Is There Gold In Middle Tennessee

Vào tháng 11/1999, Cha Đaminh Đinh Minh Hải được Toà Giám Mục bổ nhiệm làm Cha Chánh Xứ GXĐMHCG.

http://www.dmhcg.org/lich-su-giao-xu.aspx

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 2121 W. Apollo Rd., Garland also, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073

Linh Ảnh – Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tài Liệu tham khảo

Hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————————————————————————–

Our Mother of Perpetual Aid – Linh Ảnh – Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tài Liệu Tham Khảo

*

——————————————————————————————- http://www.youtube.com/watch?v=6nipVuu7-Dc Lịch sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tài Liệu Tham Khảo ——————————————————————————————=

Linh Địa Đức Mẹ – Những nơi Đức Mẹ hiện ra

 —————————————————————-